Miasta i urzędy

comarch zarzadzanie monitoringiem

Zarządzanie monitoringiem i infrastrukturą miejską

Centralne sterowanie całością monitoringu i zabezpieczenia budynków oraz infrastruktury miejskiej dostępne w jednym miejscu. Rozwiązanie umożliwia integrację miejskich kamer CCTV, systemów kontroli dostępu, głośników oraz ogólnokrajowych systemów ostrzegania o zagrożeniach. Pozwala również na sprawne zarządzanie informacjami o incydentach w mieście.

comarch bezpieczenstwo ruchu

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

System umożliwia wykrywanie w czasie rzeczywistym popełnionych wykroczeń drogowych, identyfikacje tablic rejestracyjnych wszystkich uczestników zdarzenia oraz skierowanie funkcjonariuszy odpowiedniej służby na miejsce zdarzenia i śledzenie danego pojazdu za pomocą kamer CCTV.

comarch obsluga incydentow bezpieczenstwa

Obsługa incydentów bezpieczeństwa

System zbiera informacje o incydentach i wydarzeniach ze wszystkich urządzeń w jednej centrali i pozwala na zarządzanie nimi oraz rozdysponowywanie między wszystkich jego użytkowników. Umożliwia też funkcjonariuszom pełniącym służbę na odbieranie na żywo informacji o incydentach w aplikacji mobilnej.

comarch audyty bezpieczenstwa

Audyty bezpieczeństwa informacji

Wdrażamy Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa informacji zgodne z standardem ISO 27001:2014. Oferujemy kontrolę procesów przechowywania danych osobowych w zgodzie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych oraz pomagamy we wprowadzaniu zgodności z RODO w urzędach i instytucjach publicznych.